top of page

Ứng dụng TDS

TDS meter and flush controller

Thắc mắc

Thêm thông tin về bộ điều khiển tuôn ra TDS

 

Hãy nhấp vào biểu tượng bên dưới !!!!

All products

100% design by our own

100% manufacture by our own

100% made in Taiwan

TDS meter

Digital flow meter

Count down timer

TDS mall

bottom of page